Book Rating
Narrator Rating

هزار و یک شب - دفتر دوازدهم

Unabridged Audio Book

Download On Audiobooks.com
Stream On Audiobooks.com

Download or Stream instantly more than 55,000 audiobooks.
Listen to "هزار و یک شب - دفتر دوازدهم" on your iOS and Android device.

Don't have an iOS or Android device, then listen in your browse on any PC or Mac computer.

Author:

Narrator:

Length:

Publisher:

Date:

آسمان مصطفایی

12 Hours 20 Minutes

Findaway Voices

July 2021

Audio Book Summary

هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های قدیمیِ عربی، ایرانی و هندی است. نسخه‌ی فارسی هزار و یک شب را عبداللطیف طسوجی در زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه از عربی به فارسی ترجمه و به رشته تحریر درآورد. هزار و یک شب نامی است که از زمان ترجمه طسوجی در دوره قاجار شهرت یافته و نام قدیم آن 'هزار افسان' است. این اثر نفیس در ۱۳ دفتر به شما شنوندگان عزیز ارائه می‌گردد. 


دفتر دوازدهم در شب هشتصد و یکم با ادامه 'حکایت حسن بصری و نورالنسا' آغاز و در شب نهصدم با 'حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر' خاتمه می‌یابد.

Similar Audio Books