Book Rating
Narrator Rating

Aapla Sanskruti Varasa: आपला सांस्कृतिक वारसा

Unabridged Audio Book

Download On Audiobooks.com
Stream On Audiobooks.com

Download or Stream instantly more than 55,000 audiobooks.
Listen to "Aapla Sanskruti Varasa: आपला सांस्कृतिक वारसा" on your iOS and Android device.

Don't have an iOS or Android device, then listen in your browse on any PC or Mac computer.

Author:

Narrator:

Length:

Publisher:

Date:

Audio Book Summary

पाण्यातल्या माशाला आपण पाण्यात राहतो हे जसे कळत नसते किंवा जमिनीवरच्या प्राण्याला आपण जमिनीवर वावरतो हे कळत नसते अगदी त्याच प्रमाणे आपले पूर्ण जीवन एका सांस्कृतिक वरस्याच्या पायावर उभे आहे हे आपल्याला सुद्धा लक्षात येत नसते. हा वारसा आपल्या नसा नसात भिनला असतो. आपले जीवन, सवयी, पध्दती हे अनेक संस्कारांनी तयार होत असतात. या मालिकेतून आपण आपल्या सांस्कृतीक वरस्याची ओळख करून घेऊ.

Similar Audio Books