Book Rating
Narrator Rating

R?kopis znaleziony w Saragossie

Unabridged Audio Book

Download On Audiobooks.com
Stream On Audiobooks.com
CD Rental On Simply Audiobooks

Download or Stream instantly more than 55,000 audiobooks.
Listen to "R?kopis znaleziony w Saragossie" on your iOS and Android device.

Don't have an iOS or Android device, then listen in your browse on any PC or Mac computer.

Author:

Narrator:

Length:

Publisher:

Date:

Nina Brown

24 Hours 54 Minutes

LibriVox

August 2016

Audio Book Summary

Czegó? tu nie ma! Intrygi, romanse, pojedynki, skarby w g??bokich jaskiniach, cyganie i pi?kne ksi??niczki, tajne stowarzyszenia, przygody zwariowane i niesamowite, opowiedziane ze swad?, humorem, zadum?; tuziny w?tków wyrastaj?cych jedne z drugich, przeplecione w niemo?liwym, wspania?ym ba?aganie.

Historia tej ksi??ki jest niemniej fascynuj?ca ni? jej tre??. Potocki zacz?? ja pisa? w roku 1804. W rok pó?niej opublikowa? cz??? tekstu, jednak nadal nad nim pracuj?c, a? do swojej samobójczej ?mierci w 1815 roku. Dwie skrócone wersje i jedna kompletna, na której jest oparte to nagranie, zosta?y opublikowane po?miertnie. Cz??ci francuskiego orygina?u zagin??y, zachowa?o si? jedynie polskie t?umaczenie Edmunda Chojeckiego wydane w 1847 roku, które jest uznane za kanoniczna wersje i podstaw? do przek?adów na inne j?zyki. (Summary by Nina Brown)

Similar Audio Books