Searching for: "Bruno Schulz"

  • Bruno Schulz

    Sklepy cynamonowe to pierwszy, debiutancki cykl opowiadań Brunona Schulza, które pierwotnie były postscriptami w listach do Debory Vogel i Władysława Riffa. Utwory te, pisane poetycką prozą, są fantastycznym przetworzeniem realiów przedwojennego miasteczka galicyjskiego, w którym dostrzec można podobieństwo do Drohobycza, rodzinnego miasta pisarza. Zbiór, w sposób wizyjny i oniryczny, opowiada dzieje rodziny kupieckiej, którym to dziejom Schulz nadał walory mityczne. (Summary by Mateusz Wycislik.) A collection of short stories written in 1931-1933, based on Schulz's memories from his childhood in the town of Drohobycz (now in Ukraine). (English summary by Sandra...read more

  • Bruno Schulz

    Three different stories on Summer: The great Polish-Jewish writer Bruno Shultz desribes summer in the town; In Elif Batuman's story a young literary scholar goes on an amusing, strange journey, filled with eccentric encounters and insight; and finally - Summer by Natalia Ginzburg - first English translation of a story by one of Italy's greatest...read more