Searching for: "Anna Simon"

 • Multatuli

  Op het eerste gezicht is Minnebrieven (gepubliceerd in 1861) een brievenroman, met als drie hoofdrolspelers Max en zijn vrouw Tine, en het jonge meisje Fancy, Max' muze. Het is een vervolg op het 2 jaar daarvoor verschenen werk Max Havelaar, ook wat betreft de aanklacht tegen de wantoestanden in het toenmalige Nederlands-Indië. Multatuli springt opnieuw heen en weer tussen fictie en realiteit. Willem Frederik Hermans noemt Minnebrieven "een van de grilligste, wildste boeken die de Nederlandse literatuur rijk is." Volgens Multatuli zelf is het "een getrouwe spiegel van een maand aandoeningen en indrukken. Er bestaat geen boek dat waarder is". En: "'t is alles! Poesie, sarcasme, politiek,...read more

 • Henry James

  Nanda Brookenham is coming of age, and thus 'coming out' in London society - which leads to complications in her family's social set in London's fin de siècle life. James presents the novel almost entirely in dialogue, an experiment that adds to the immediacy of the scenes but also creates serious ambiguities about characters and their motives. Summary by Anna Simon, adapted from...read more

 • A. L. G. Bosboom-Toussaint

  A. L. G. BOSBOOM-TOUSSAINT (1812 - 1886) Regina van Berchem is een steenrijke jonge vrouw, die na het overlijden van haar vader intrekt bij haar oom in de stad X. Ze raakt verbitterd door de houding van de mensen in haar omgeving, nieuwe kennissen en jonge mannen die haar het hof maken, wie het allen vooral om haar geld te doen lijkt te zijn. Dan ontmoet ze een oude bekende uit haar jeugd, Eckbert Witgensteyn. Door een samenloop van omstandigheden verloopt die hernieuwde kennismaking niet gladjes. Als hij haar een huwelijksaanzoek doet wijst ze hem hardvochtig van de hand. Eckbert is gekrenkt en bezweert haar dat hij revanche zal nemen. (Samenvatting door Anna...read more

 • Frederik Van Eeden

  In dit aangrijpende korte werk beschrijft de schrijver en psychiater Frederik van Eeden het leven en met name de dood van Paul, de jongste zoon uit zijn eerste huwelijk. Paul stierf op 24-jarige leeftijd aan tuberculose. Frederik van Eeden schreef dit werk in de 3 maanden na Pauls overlijden in 1913. (Samenvatting geschreven door Anna...read more

 • Cornelis Johannes Kieviet

  Dit avonturenverhaal speelt zich af vlak voor het jaar 1300. Fulco, dienaar van de ridder Gijsbrecht van IJsselstein, heeft zijn bijnaam "De Minstreel" gekregen omdat hij zo mooi kan zingen. Heer Gijsbrecht trouwt met zijn geliefde Bertha, wat gevierd wordt met een groot toernooi. Maar een paar weken later slaat hun geluk om in ongeluk: ze raken van elkaar gescheiden, Gijsbrecht wordt door zijn vijanden gevangen genomen, terwijl Bertha in het kasteel IJsselstein belegerd wordt. Kan Fulco hen uit deze benarde positie redden? (Samenvatting door Anna Simon) Reading in Dutch of "Fulco de Minstreel" - a historical adventure story of knights, gentle ladies and...read more

 • Cuey-Na-Gael

  Jack O'Neill, an Irishman, has just returned from a month's holiday in The Netherlands. Before he left, he had boasted to his friends that he would learn the Dutch language within a fortnight. On his return, he has to admit that it wasn't quite that easy... He tells his friends stories about his clumsy attempts to speak Dutch, leading to many funny scenes. This audiobook contains both "An Irishman's difficulties with the Dutch language" and its sequel "Jack O'Neill's further adventures in Holland". N.B. Audiobook read by native Dutch woman, so there is no Irish accent of the English language bits, and the Dutch is done in native Dutch pronunciation (except where the text asks for...read more

 • E. J. Potgieter

  Een allegorisch verhaal als commentaar op de toestand van de Nederlandse samenleving anno 1841, in de ogen van E.J. Potgieter. Jan en Jannetje (die staan voor de oorspronkelijke Nederlandse bevolking vanaf ongeveer 1500) vieren Oudejaarsavond 1841 met hun kinderen, waaronder zoons Janmaat (zeevaart), Jan Contant en Jan Crediet (handel), Jan Compagnie (kolonien), en Jan Cordaat (leger). Het blijkt slecht te gaan met het gezin (dus met Nederland) in de 19e eeuw - en dat ligt aan de jongste zoon, Jan Salie (geest van lamlendigheid die volgens Potgieter heerst in de 19e eeuw). Wat moeten ze met Jan Salie beginnen? (Samenvatting door Anna...read more

 • Wilkie Collins

  The artist Valentine Blyth has a very generous heart. He lovingly cares for his invalid wife, rescues a deaf orphan girl from maltreatment in a traveling circus and adopts her, and mentors a young man who gets in trouble with his tyrannical father. The girl, who received the nickname ‚Madonna', falls in love with the young man, Zack. Because one of Valentine's biggest fears is that Madonna's blood relations will one day trace her and take her away from his home, he keeps the little that he knows of her origins a strict secret. One day, Zack befriends a mysterious stranger, who has just returned from years of rough life in the American wilderness. From that moment, the plot thickens, in...read more

 • Henriette Van Noorden

  Tien korte, losse, lieve verhaaltjes voor kleine kinderen, geschreven door Henriette van Noorden. Summary by Anna...read more

 • Jacob Van Lennep

  Een avonturenroman vol mysteries - met zeerovers, struikrovers, schipbreuken, moord en doodslag - afgunst, wraak en rampspoed afgewisseld door humor en...read more

 • Gerard Keller

  "Het testament van mevrouw De Tonnette" is een moderne romantische komedie - althans, modern voor het jaar 1882, waarin het verscheen. Mevrouw De Tonnette is een rijke, ongetrouwde, oude dame. Zij maakt, in het geheim, een nieuw testament, waarin ze al haar geld nalaat aan een arm achternichtje, Lina Ochten. Er is wel een voorwaarde: Lina moet getrouwd zijn op het moment dat het testament in werking treedt. De twee neven van de oude dame, de ijdele hoofdambtenaar Pieter Botwater en de flamboyante musicus Anasthase van Sterren, zijn er altijd van uit gegaan dat zij het fortuin samen zouden erven. Als ze bij toeval te weten komen van het nieuwe testament zijn ze woedend, en beramen ze...read more

 • Nienke Van Hichtum

  Afke's tiental verhaalt over de dagelijkse belevenissen van een arm gezin met tien kinderen, dat rond 1900 op het Friese platteland leefde. Door de zorgzaamheid van moeder Afke werd het ondanks de armoede een gelukkig gezin, waarin men heel veel voor elkaar over had. Dit kinderboek is gebaseerd op het leven van Harmke Feenstra-Tuinstra uit het dorp Warga. Haar oudste dochter was dienstmeisje bij de auteur, Nienke van Hichtum. Classic Dutch children's book, read in Dutch, about a family with ten...read more

 • Wyndham Martyn

  Dating back to the 6th century BC, Aesop's Fables tell universal truths through the use of simple allegories that are easily understood. Though almost nothing is known of Aesop himself, and some scholars question whether he existed at all, these stories stand as timeless classics known in almost every culture in the world. This is volume 12 of 12. (Summary by...read more

 • Louis Couperus

  Deze serie columns in de vorm van brieven schreef Couperus voor het dagblad Het Vaderland, vanuit Munchen en later vanuit Florence. Ze verschenen voor het eerst in druk in Het Vaderland van oktober tot december 1914. Vanaf 1912 bracht Louis Couperus de zomers door in een pension aan de Wittelsbacherplatz in Munchen. Daar was hij dan ook toen op 1 augustus 1914 Duitsland de oorlog verklaarde aan Rusland. In deze 'brieven' beschrijft hij zijn reactie op dit nieuws en het nieuws van de eerste dagen en weken van de Eerste Wereldoorlog. In het begin spreekt er uit de tekst bijna een fascinatie voor de oorlog. Voor het schrijven van zijn historische romans had Couperus zich vaak verdiept in...read more

 • Willem Ysbrantsz Bontekoe

  Het "Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe" is een scheepsjournaal opgetekend door de Hoornse schipper Willem Ysbrantsz Bontekoe, over zijn belevenissen in dienst van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Het werd voor het eerst gepubliceerd in 1646, en geeft een indrukwekkend beeld van de scheepvaart in die tijd. Het journaal beschrijft Bontekoe's reis van Texel naar Java in 1618, zijn reizen tussen de Indonesische eilanden en naar China in de daaropvolgende jaren, en uiteindelijk, in 1625, zijn terugreis naar Nederland. Die reizen worden gemarkeerd door vele avonturen en gevaren, onder andere het vergaan van Bontekoe's schip door een explosie, waarbij de schipbreukelingen...read more

 • Edward Bellamy

  Looking Backward: 2000-1887 is a utopian novel by Edward Bellamy, first published in 1888. It was the third largest bestseller of its time, after Uncle Tom's Cabin and Ben-Hur: A Tale of the Christ. The book tells the story of Julian West, a young American who, towards the end of the 19th century, falls into a deep, hypnosis-induced sleep and wakes up more than a century later. He finds himself in the same location (Boston, Massachusetts) but in a totally changed world: It is the year 2000 and, while he was sleeping, the U.S.A. has been transformed into a socialist utopia. This book outlines Bellamy's complex thoughts about improving the future, and is an indictment of industrial...read more

 • Herbert George Jenkins

  A collection of short stories that chronicles the first year of the Malcolm Sage Detective...read more

 • Various Authors

  Het episch dierdicht "Van den Vos Reynaerde", geschreven in het Middelnederlands in de 13e eeuw, geldt als een hoogtepunt in de Nederlandse middeleeuwse literatuur. Het epos verhaalt van de schurkenstreken van Reinaert de Vos, die zo listig is dat hij iedereen weet beet te nemen. Deze vertaling uit 1885 is van Julius de Geyter. Uit zijn inleiding: "Reinaart de Vos, dat meesterstuk onzer Letterkunde, bestaat uit twee deelen: het eene, dat men gewoonlijk het eerste boek noemt, is omtrent den jare 1250 in Vlaanderen geschreven door een man van genie; het zoogenaamde tweede boek, ongeveer 150 jaren later waarschijnlijk ook door een Vlaming opgesteld, is nauwelijks het werk van een man van...read more

 • Desiderius Erasmus

  The Praise of Folly (Greek title: Morias Enkomion (?????? ????????), Latin: Stultitiae Laus, sometimes translated as In Praise of Folly, Dutch title: Lof der Zotheid) is a satirical essay written in 1509 by Desiderius Erasmus of Rotterdam (1466/69-1536). It is considered one of the most influential works of literature in Western civilization and one of the catalysts of the Protestant Reformation. It starts off with a satirical learned encomium after the manner of the Greek satirist Lucian, a piece of virtuoso foolery; it then takes a darker tone in a series of orations, as Folly praises self-deception and madness and moves to a satirical examination of pious but superstitious abuses of...read more

 • Errico Malatesta

  Anarchy explained by the anarchist Errico Malatesta. (Summary by Vineshen...read more