Book Rating
Narrator Rating

نقدی نو بر آیین و مرام اهل حق

Unabridged Audio Book

Download On Audiobooks.com
Stream On Audiobooks.com

Download or Stream instantly more than 55,000 audiobooks.
Listen to "نقدی نو بر آیین و مرام اهل حق" on your iOS and Android device.

Don't have an iOS or Android device, then listen in your browse on any PC or Mac computer.

Author:

Narrator:

Length:

Publisher:

Date:

افشین اعتماد

5 Hours 13 Minutes

Findaway Voices

May 2020

Audio Book Summary

عرفا در پرداختن به ظواهر شریعت به دو گروه تقسیم می‌شدند. گروه اول کسانی بودند که در بی‌اعتبار شمردن ظواهر قرآن راه افراط را در پیش گرفتند. گروه دوم کسانی بودند که ظواهر قرآن را برای عده‌ای لازم و قابل اجرا می‌دانستند. این گروه معتقد بودند اگر کسی تصور کند حقیقت و شریعت در تقابل با یکدیگرند، یا ظاهر و باطن قرآن با یکدیگر سازگاری ندارند به کفر نزدیک شده است. زیرا ظواهر قرآن برای اکثریت مردم قابل اجراست. ولی باطن قرآن که همان اسرار الهی است، خاص مقربان خداست. زيرا مردم عادی از درک آن عاجزند. آنها معتقد بودند انبیا و اولیا حقایق الهی را به صورت دٌر در صدف نهاده‌اند، تا آنهایی که استعداد درک حقایق را دارند بتوانند از آن استفاده کنند. از نظر آنها همه استعداد قبول اسرار الهی را ندارند. این اسرار، امانت الهی است و باید به اهلش سپرده شود و از نامحرم مخفی بماند.

Similar Audio Books